Retourneren

Download hier het modelformulier voor retourzending.

Retouradres: Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare, België

Elke consument krijgt een bedenkingstermijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van levering, waarbinnen hij mag besluiten om de overeenkomst te herroepen. De consument dient ons binnen de 14 dagen op de hoogte te brengen van zijn voornemen van het herroepingsrecht gebruik te maken (al dan niet via het modelformulier dat hier kan worden gedownload ). Vervolgens krijgt hij nog eens 14 kalenderdagen de tijd om het product / de producten terug te sturen.

- Zichttermijn is geen probeertermijn.
De consument dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de producten om te gaan, vergelijkbaar met hoe hij ze normaal gesproken in de winkel zou beoordelen. De consument is aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen indien het behandelen van de goederen verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

- Terugbetaling
De terugbetaling van uw retourgezonden artikelen vindt plaats binnen de 14 dagen nadat wij op de hoogte werden gesteld van de herroeping. We gaan echter ten vroegste tot terugbetaling over van zodra de producten terug in het bezit zijn van Zout.be of van zodra de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

- De kosten voor de retourzending zijn ten laste van de consument. U moet rekening houden met de volgende retourneerkosten: 

  • 1 pallet retourneren: €55
  • 2 palletten retourneren: €100


- Beschadigde producten of producten die foutief werden geleverd (levering kwam niet overeen met bestelling), kunnen kosteloos worden geretourneerd. Neem hiervoor steeds eerst contact met ons op via ons contactformulier of via +31 858 880 631.

- Producten die worden geretourneerd zonder dat Zoutvoordeel.nl hiervan vooraf op de hoogte werd gesteld, zullen niet worden terugbetaald.

- Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Zout.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschadigen of zoekraken van geretourneerde artikelen wanneer de consument niet kan aantonen dat hij de goederen heeft teruggezonden. Vraag daarom steeds een bewijs van verzending en bewaar dit goed.