Privacy beleid

Wanneer je onze website bezoekt of iets bestelt, worden verschillende gegevens verzameld voor verschillende doeleinden. In dit privacy beleid leggen we uit welke gegevens worden verzameld en waarom.
Dit privacy beleid geldt voor elke bezoeker die de website zoutvoordeel.nl bezoekt.
Zoutvoordeel.nl respecteert eenieders privacy en garandeert dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden (t.b.v. commerciële doeleinden).

1.    Bezoekersgegevens

Sommige gegevens die resulteren uit één of meerdere bezoeken aan zoutvoordeel.nl worden permanent bewaard, maar steeds anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit leiden tot een persoon of organisatie.

Zoutvoordeel.nl garandeert een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en deelt deze gegevens niet met derden.

Gegevens die worden ingevuld tijdens het bestel- of registratieproces kunnen voor volgende doeleinden worden gebruikt:
        i.      Het snel en efficiënt verwerken van jouw bestelling.
        ii.     Het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op het bestelde.
        iii.    Het onder de aandacht brengen van een product, tip, etc., waarvan zoutvoordeel.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Bankgegevens (met uitzondering van je betaalwijze) worden nooit opgeslagen.

2.    Cookies

Zoutvoordeel.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden of stukjes informatie die door een pagina van de website op jouw computer kunnen worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker waardoor we je bij een volgend bezoek nog beter van dienst kunnen zijn.

Zoutvoordeel.nl gebruikt zowel functionele als tracking cookies. Functionele cookies zorgen voor een vlotter gebruik van de website. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het bijhouden van je taalinstelling of het bijhouden van je bestelling in de winkelwagen. Tracking cookies volgen je gedrag op de website en houden deze bij met de bedoeling je een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden.

De bezoeker kan zelf bepalen welke cookies hij al dan niet accepteert. Hij kan de browser zo instellen dat hij het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat (in dit laatste geval wordt ingesteld welke websites cookies mogen plaatsten en welke niet).
Cookies kunnen steeds van een computer worden verwijderd via de browser.

3.    Disclaimer

Zoutvoordeel.nl heeft het recht de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Alle elementen van de website, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden.
De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de website bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de website wordt geraadpleegd door de koper, en binnen de perken van de beschikbare stock.
De verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van producten op de website weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een bestelling indien een product niet meer beschikbaar zou zijn.
We doen ons best om de afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren zo veel als mogelijk te laten aansluiten bij de werkelijkheid. Zij maken echter geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de verkoper bijgevolg niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.
Zoals voorzien in de algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons vertrouwelijk worden behandeld.